Φορητοί Υπολογιστές στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

Η Ναυτεμπορική φιλοξενεί ένα άρθρο [1] για την προμήθεια 10 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε ολοήμερο δημοτικό σχολείο, ένα ερμάριο φύλαξης των υπολογιστών και το σχετικό δίκτυο επικοινωνίας αυτών.

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική σύνδεση με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προκειμένου ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Ωραία… έχουμε υπολογιστές, και τώρα πρέπει να βρούμε τους δασκάλους που θα διδάξουν στα παιδιά μας, τη χρήση των υπολογιστών και την σωστή αξιοποίησή τους.

Ερώτηση:  Τι λειτουργικό θα φέρουν τα συστήματα;  Θα πληρώσουμε πάλι άδειες χρήσης ή θα αξιοποιήσουμε για παράδειγμα το sxolinux [2] με πολλαπλά κέρδη τόσο στη χρήση ανοικτών προτύπων όσο και στη μεταφορά της ιδέας του Ελεύθερου Λογισμικού και της εθελοντικής προσφοράς σε κοινότητες στα παιδιά;

Ο πολιτισμός και οι αξίες του, η Παιδεία και το μέλλον μας, χτίζεται από αυτήν ακριβώς την ηλικία που θα επηρεάσετε με την απόφασή σας.

Πηγές.

[1] http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1852995

[2] http://www.sxolinux.gr/

This entry was posted in General, Open Source, open source communities, Opinion and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *