Ελληνική Wikipedia και Λήμματα Ελληνικής Ιστορίας

Βλέπω πως πολύ καημός σας έπιασε με την Ελληνική Wikipedia. Τα 10 Χρόνια και ξανά τα 10 Χρόνια… Πήρε φωτιά το Twitter και το Facebook.
Έμαθα όμως πως έχει ζητηθεί να χρηματοδοτηθεί η προσθήκη λημμάτων της Ελληνικής Ιστορίας εδώ και καιρό, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται… γιατί;

This entry was posted in Articles, Open Source, open source communities and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *